Zalim Kral ve Bilge Adam

Bilge adam ülke ülke gezer ve her ülkede insanlara yardım ederek, bilgilerini paylaşırdı. Günlerden bir gün yolda dinlemek için ormanda bir ağacın altında oturur. Bu sırada o ülkenin Zalim Kral’ı ormandan askerleriyle geçer. Bu sırada Zalim Kral ağaç altında oturan bilge adamın yanında durur ve kim olduğunu sorar. Bilge adam: Continue reading